Đặc tính sản phẩm

Nhận tiền từ các nơi trên thế giới chuyển về dễ dàng, thuận tiện với mức phí hợp lý
1
Nhận bằng tiền mặt hoặc trên tài khoản
2
Khách hàng có thể lựa chọn loại tiền nhận
3

Biểu phí

STT Loại phí Phí
1 Phí do người hưởng chịu 0,05%/Số tiền (tối thiểu 2 USD)
2 Phí do nước ngoài chịu Căn cứ theo biểu phí ngân hàng đại lý
3 Hoàn trả 0,05%/Số tiền + phí điện
4 Tra soát 2 USD + phí điện
5 Điện phí 5-10 USD
 

* Đây là biểu phí tham khảo, VRB có thể thay đổi biểu phí mà không cần thông báo trước với khách hàng, trừ khi có thỏa thuận khác

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga