1800 6656 Chi nhánh & ATM

Chi tiết sản phẩm

Là sản phẩm cho vay dành cho khách hàng cá nhân nhằm bù đắp nhu cầu tiền mặt cấp bách và thiếu vốn tạm thời để đáp ứng các nhu cầu đời sống tiêu dùng với thủ tục nhanh chóng, đơn giản và đảm bảo an toàn

Lợi ích

Thủ tục đơn giản, thời gian phê duyệt nhanh chóng

Lãi suất linh hoạt, hấp dẫn và phí cấp hạn mức thấp

Hạn mức thấu chi cao: tối đa 3 tháng lương và lên đến 100 triệu

Thời gian cho vay dài lên đến 12 tháng và không cần tài sản thế chấp

Điều kiện

- Khách hàng có độ tuổi trong thời gian vay vốn từ 22 đến 55 (đối với nữ) và đến 60 (đối với nam)

- Có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn trên cùng tỉnh, thành phố có Chi nhánh/PGD của VRB

- Có thu nhập thường xuyên và ổn định được chi trả qua tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại VRB

- Có thâm niên công tác 12 tháng trở lên và tối thiếu 06 tháng làm việc tại đơn vị hiện tại. Có Hợp đồng lao động với thời hạn còn lại dài hơn thời hạn cho vay tối thiểu 03 tháng

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ pháp lý

- Bản sao y giấy CMND/hộ chiếu, hộ khẩu của người vay;

- Quyết định tuyển dụng hoặc Hợp đồng lao động.

Hồ sơ vay vốn

- Phương án vay vốn (theo mẫu của VRB);

- Hợp đồng cấp hạn mức thấu chi (theo mẫu của VRB);

- Các hồ sơ khác (nếu có).

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga