Thư tín dụng nhập khẩu

VRB thực hiện phát hành L/C theo yêu cầu của doanh nghiệp (người nhập khẩu) để cam kết thanh toán ngay hoặc thanh toán vào một thời hạn nhất định trị giá của L/C cho người hưởng lợi khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện nêu trong L/C.

Lợi ích

Giảm thiểu rủi ro trong thanh toán ngoại thương

Được các chuyên gia tài trợ thương mại của VRB tư vấn miễn phí

Nhanh chóng, an toàn và bảo mật thông tin

Đặc tính sản phẩm

Tỷ lệ ký quỹ linh hoạt theo thỏa thuận.

L/C trả ngay và/hoặc trả chậm do VRB phát hành theo yêu cầu của khách hàng

Các dịch vụ liên quan đến thư tín dụng nhập khẩu bao gồm phát hành L/C, sửa đổi L/C theo yêu cầu của khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, thanh toán bộ chứng từ giao hàng hợp lệ

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga