Đối tượng khách hàng

Doanh nghiệp SMEs có nhu cầu mua xe làm Tài sản cố định

Đại lý cấp 1 các hãng xe ô tô có nhu cầu tài trợ vốn phục vụ kinh doanh

Chi tiết sản phẩm

Lãi suất cho vay cạnh tranh
1
Được vay bù đắp vốn đã sử dụng khi mua xe trong vòng 6 tháng đối với doanh nghiệp mua ô tô làm TSCĐ
2
Hưởng kèm các quyền lợi ưu tiên khi đăng ký sử dụng các dịch vụ đi kèm của VRB
3

Điều kiện vay

Không có nợ xấu và/hoặc nợ cơ cấu tại VRB và/hoặc các TCTD khác trong vòng 24 tháng gần nhất trừ trường hợp có nợ cơ cấu do ảnh hưởng của COVID-19

Có năng lực tài chính lành mạnh và có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quà

Khách hàng là pháp nhân có ít nhất 02 kỳ báo cáo tài chính trở lên và có ít nhất 01 năm hoạt động thực tế

Hồ sơ vay

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính

Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn

Hồ sơ tài sản bảo đảm

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email:
vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga