Đối tượng khách hàng

Các cá nhân/ doanh nghiệp có nhu cầu mua xe ô tô thương hiệu GAZ

Khách hàng không có nợ quá hạn, nợ xấu trong vòng 02 năm tại VRB và tại các tổ chức tín dụng khác

Ưu đãi sản phẩm

Lãi suất ưu đãi: Giảm thêm 0.25% trên lãi suất thông thường trong năm đầu tiên
1
Giảm 20% phí dịch vụ so với biểu phí đang áp dụng của VRB
2

Hồ sơ vay

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính

Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn

Hồ sơ tài sản bảo đảm

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga