Đối tượng khách hàng

Các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực thi công, xây lắp có thời gian hoạt động trên 01 năm

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để thanh toán các chi phí trực tiếp liên quan và thực thi các Hợp đồng thi công xây lắp

Không có nợ quá hạn và/hoặc không có nợ xấu trong vòng 24 tháng gần nhất tại VRB và/hoặc tổ chức tín dụng khác

Có phương án kinh doanh khả thi, hiệu quả

Ưu đãi sản phẩm

Lãi suất cho vay cạnh tranh
1
Tổng giá trị khoản vay lên đến 80% giá trị hợp đồng
2

Hồ sơ vay

Hồ sơ tài sản bảo đảm

Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn

Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Công cụ tính toán

Thông tin đầu vào
Số tiền
Kỳ hạn vay (tháng)
Lãi dự kiến (%/năm)
Tính toán khoản vay
Đồ thị trả khoản vay
Thông tin trả lãi
Tiền lãi phải trả trung bình tháng
Tổng lãi phải trả
Tổng số tiền phải trả

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email:
vrbhotline@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga