Thông báo đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần ĐTK tại Chi nhánh Sở giao dịch, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga

11:02 | 26/10/2018

Chi nhánh Sở giao dịch, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản với tiêu chí lựa chọn như sau:

I. Thông tin về tài sản đấu giá

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận số BI 957595, số vào sổ cấp GCN: 993 do Ủy ban nhân dân Quận Long Biên cấp ngày 06/08/2012 đứng tên Công ty Cổ phần ĐTK theo lần sửa đổi ngày 12/04/2017.

Địa chỉ: Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

II. Lựa chọn tổ chức đấu giá

Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do VRB quyết định, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu;
2. Số lượng đấu giá viên: Tối thiểu 2 đấu giá viên;
3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm thể hiện. Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo tháng của năm) trong lĩnh vực tổ chức đấu giá;
4. Phương án đấu giá: Khả thi, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của VRB;
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá: Trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp;
6. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: Phù hợp theo quy định của pháp luật;
7. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố hoặc có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi tổ chức đấu giá đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh công bố (trong trường hợp Bộ Tư pháp chưa công bố danh sách các tổ chức đấu giá tài sản);

III. Yêu cầu về hồ sơ của tổ chức đấu giá

1. Hồ sơ pháp lý tổ chức, gồm:
  • Bản sao chứng thực trong vòng 06 tháng của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư;
  • Giấy đăng ký hoạt động đấu giá (nếu có).
2. Hồ sơ năng lực kinh nghiệm, gồm:
  • Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, thông tin về cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá;
  • Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá;
  • Thẻ Đấu giá viên của Công ty;
  • Danh mục các Hợp đồng đã đấu giá thành công;
  • Bản cam kết của tổ chức bán đấu giá về việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết việc đấu giá phù hợp với loại tài sản đấu giá và các cam kết khác (nếu có);

3. Phương án bán đấu giá và mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

IV. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 05 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ không trả lại).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga, Chi nhánh Sở giao dịch. Địa chỉ: Tầng 1+2, Tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thắc mắc liên quan, xin vui lòng liên hệ Bà Phan Thị Khánh Linh (Phòng Quan hệ khách hàng – VRB Chi nhánh Sở Giao dịch)/ SĐT: 0988.514.642/ Email: linhptk@vrbank.com.vn để được hỗ trợ.

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga, Chi nhánh Sở giao dịch rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Trân trọng thông báo!

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga