THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT - NGA

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) trân trọng thông báo các nghiệp vụ được chấp thuận bổ sung vào nội dung ghi tại Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 của Ngân hàng Nhà nước cấp cho VRB

 
      Căn cứ Quyết định số 2553/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga;

      Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) trân trọng thông báo các nghiệp vụ được chấp thuận bổ sung vào nội dung ghi tại Điều 5 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 của Ngân hàng Nhà nước cấp cho VRB gồm các nội dung sau:

    I. Nội dung hoạt động được bổ sung:
   1. Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác;
   2. Ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
   3. Bao thanh toán trong nước
   4. Dịch vụ thu hộ và chi hộ.

     II. Thời gian hiệu lực
     Quyết định số 2553/QĐ-NHNN ngày 30/12/2016 có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 11/GP-NHNN ngày 30/10/2006 của NHNN cấp cho VRB.

     Ngân hàng VRB được thành lập từ ngày 19/11/2006, là kết quả của sự hợp tác về kinh tế giữa Chính Phủ và Ngân hàng Trung ương của hai nước, mở ra cơ hội giao lưu giữa hai nền kinh tế, hai hệ thống tài chính của Việt Nam và Liên Bang Nga. Sau 10 năm hoạt động, VRB hiện có 1 Hội sở chính tại Hà Nội, 6 Chi nhánh tại các tỉnh/thành phố kinh tế trọng điểm của cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và 10 Phòng giao dịch trực thuộc các Chi nhánh.

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga trân trọng thông báo./
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga