VRB phát hành Chứng chỉ tiền gửi ghi danh dài hạn đợt 1/2022

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội đầu tư sinh lời an toàn, hiệu quả, từ ngày 21/03/2022, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) phát hành chứng chỉ tiền gửi (CCTG) dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức với mức lãi suất hấp dẫn.

1. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG
- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và không hoạt động tại Việt Nam.

2. LỢI ÍCH TỐI ƯU
- Lãi suất vượt trội, lên tới 7.3%/năm;
- Kỳ hạn đa dạng;
- Gốc, lãi được thanh toán trên toàn hệ thống VRB, không phụ thuộc vào Chi nhánh/ Phòng Giao dịch phát hành;
- Thủ tục cầm cố đơn giản, dễ dàng sử dụng nguồn vốn theo nhu cầu;
- Linh hoạt chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế.

3. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
- Tổng mệnh giá phát hành: 500 tỷ VND
- Loại tiền: VND
- Mệnh giá: 100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng.
- Tổng mệnh giá tối thiểu sở hữu CCTG:
+ Đối với khách hàng cá nhân: 10 triệu đồng
+ Đối với khách hàng tổ chức: 100 triệu đồng
- Thời hạn: 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng.
- Lãi suất áp dụng:
STT Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
1 12 tháng 7.10
2 13 tháng 7.15
3 15 tháng 7.20
4 18 tháng 7.30

4. PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI
- Cơ sở tính lãi: Tính theo số ngày thực tế trên cơ sở năm là 365 ngày.
- Phương thức trả lãi: Trả lãi 1 lần khi đến hạn thanh toán.

5. QUY ĐỊNH KHÁC
- Gốc được thanh toán 01 lần cho khách hàng tại thời điểm khách hàng đến bán CCTG (bản gốc) cho VRB.
-  Không cho phép quay vòng.
-  Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm cầm cố, chiết khấu CCTG để vay vốn tại VRB theo quy định trong từng thời kỳ.
-  Được thanh toán trước hạn toàn bộ (không được thanh toán trước hạn từng phần) CCTG. Lãi suất áp dụng trong trường hợp thanh toán trước hạn là lãi suất tiền gửi KKH do VRB công bố tại thời điểm thanh toán.
- Các nội dung khác thực hiện theo các Quy định tiền gửi của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB), của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Mọi thông tin cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD của VRB (chi tiết tại tại: https://vrbank.com.vn/vi/chi-nhanh-vrb/) hoặc Hotline (miễn phí) 1800 6656 
Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga hân hạnh được phục vụ Quý khách!
 
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga