Thông báo bán khoản nợ của Công ty TNHH PT XD Duyên Hải Đông Nam Á tại Chi nhánh Khánh Hòa

Chi nhánh Khánh Hòa thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH PTXD Duyên Hải Đông Nam Á với nội dung chi tiết như sau:
1. Thông tin khoản nợ đấu giá: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty TNHH PTXD Duyên Hải Đông Nam Á tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa. Địa chỉ có tài sản của khách hàng: tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

2 Thông tin đấu giá:

2.1. Tài sản trên tiếp tục bán đấu giá lần thứ hai với giá khởi điểm cụ thể như sau: 6.603.957.926 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm lẻ ba triệu, chín trăm năm mươi bảy ngàn, chín trăm hai mươi sáu đồng)

2.2.Tiền đặt trước: từ 15- 20%. Cụ thể: 1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng)

2.3. Bước giá: từ 0,5 đến 3% so với giá khởi điểm.

Trong khi điều hành cuộc đấu giá khoản nợ, Đấu giá viên có thể điều chỉnh bước giá cho phù hợp với từng vòng đấu giá nhưng không thấp hơn quy định trên.

3. Thời gian thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá: tối đa 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đến ngày tổ chức đấu giá.

4. Thời gian thông báo đấu giá là 15 ngày. Cụ thể: từ ngày 25/06/2018 đến ngày 17/07/2018 (trong giờ hành chính).

5. Thời gian đấu giá: 17/07/2018

6. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12/07/2018 đến ngày 17/07/2018 (trong giờ hành chính).

7. Hình thức đấu giá: đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

8. Địa điểm đấu giá: tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thiên Long. Địa chỉ: 611 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga