Thông báo thay đổi cơ sở tính lãi suất tiền gửi

Căn cứ Thông tư 14/2017/TT-NHNN ngày 29/09/2017 của NHNN v/v quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, VRB trân trọng thông báo như sau:

Từ ngày 01/01/2018, VRB niêm yết lãi suất các sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn theo tỷ lệ %/năm, cơ sở tính lãi một năm là 365 ngày (ba trăm sáu mươi lăm ngày). Lãi suất của các sản phẩm tiền gửi được niêm yết công khai tại trụ sở Chi nhánh, Phòng giao dịch của VRB và website: https://vrbank.com.vn/

Công thức tính lãi tiền gửi:

 


Trong đó:

  1. Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi trong thời hạn tính lãi.
  2. Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
  3. Lãi suất tính lãi: là mức lãi suất niêm yết kỳ hạn tương ứng, được tính theo tỷ lệ %/năm, một năm là 365 ngày (ba trăm sáu mươi lăm ngày)

Lưu ý:

  • Đối với các khoản tiền gửi mới/quay vòng trước ngày 01/01/2018, số tiền lãi vẫn được tính trên cơ sở tính lãi 360 ngày cho đến ngày quay vòng tiếp theo.
  • Đối với các khoản tiền gửi mới/quay vòng sau ngày 01/01/2018, số tiền lãi được tính trên cơ sở tính lãi 365 ngày.

Thông báo này được xem là một phần của Yêu cầu gửi tiền/ Giấy đề nghị mở tài khoản có kỳ hạn bằng ngoại tệ /Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (hoặc các hợp đồng tương tự) mà Quý khách đang duy trì với VRB.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800 6656 hoặc đến bất kỳ Chi nhánh hoặc Phòng Giao dịch VRB gần nhất để được tư vấn.

VRB xin trân trọng thông báo để Quý khách hàng được biết nhằm thuận tiện cho việc giao dịch. VRB rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng.

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga