Thông báo về việc thay đổi một số nội dung liên quan đến dịch vụ thẻ VRB

VRB trân trọng thông báo về việc thay đổi một số nội dung liên quan đến dịch vụ thẻ VRB cụ thể như sau:

1. Thiết lập hạn mức thanh toán thẻ trực tuyến trong ngày & tính năng cho phép/ không cho phép thanh toán ở nước ngoài đối với thẻ VRB theo Quyết định số 2619/QĐ-NHNN kể từ ngày 15/07/2019:

Loại thẻ

Số lần thanh toán trong ngày

(Lần)

Hạn mức thanh toán trong ngày

(VNĐ)

Hạn mức thanh toán trực tuyến trong ngày

1.1. Thẻ ghi nợ nội địa (ATM)

Áp dụng với các khách hàng đăng ký mới dịch vụ Ecomerce (Ecom)

Thẻ Hạng Chuẩn (Standard)

Không giới hạn

10.000.000

Thẻ Hạng Vàng (Gold)

Không giới hạn

20.000.000

Thẻ Hạng Bạch Kim (Platinum)

Không giới hạn

30.000.000

1.2. Thẻ quốc tế Visa (gồm cả thẻ ghi nợ & thẻ tín dụng)

Thẻ Hạng Chuẩn (Classic)

10

10.000.000

Thẻ Hạng Vàng (Gold)

20

20.000.000

Hạn mức thanh toán ở nước ngoài (ngoại trừ các giao dịch trực tuyến – Áp dụng với thẻ quốc tế)

2.1. Đối với khách hàng hiện tại

Bằng hạn mức thanh toán hiện tại

2.2. Đối với Khách hàng mới

 

 

Thẻ Hạng Chuẩn (Classic)

Không giới hạn

20.000.000

Thẻ Hạng Vàng (Gold)

Không giới hạn

50.000.000

Lưu ý:

- Đối với thẻ ghi nợ nội địa: Trường hợp khách hàng không yêu cầu chi tiết hạn mức thanh toán trực tuyến khi đăng ký dịch vụ Ecom, VRB thực hiện cài hạn mức mặc định theo bảng trên.

- Đối với thẻ quốc tế: VRB hỗ trợ Quý khách hàng điều chỉnh Hạn mức thanh toán trực tuyến/ ở nước ngoài dựa theo nhu cầu và đề nghị của Quý khách.

+ Đối với thẻ tín dụng: tối đa bằng Hạn mức tín dụng được cấp;

+ Đối với thẻ ghi nợ: tối đa là 150 triệu đồng/ ngày.

2. Thay đổi phí rút tiền nội mạng ATM VRB của thẻ Ghi nợ nội địa (VISA Debit) từ ngày 13/07/2019:

- Phí rút tiền mặt tại máy ATM VRB: 1.100đ/ giao dịch


Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline (miễn phí) 1800 6656 hoặc các Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga