THÔNG BÁO XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2023/NĐ-CP NGÀY 17/4/2023 CỦA CHÍNH PHỦ

Kính gửi Quý Khánh hàng,

Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về “Bảo vệ dữ liệu cá nhân”, VRB trân trọng gửi đến Quý Khách hàng Thông báo Xử lý dữ liệu cá nhân và Bản Điều khoản, Điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong quá trình cung cấp dịch vụ ngân hàng, chúng tôi sẽ cần phải được Quý Khách hàng chia sẻ, cung cấp và cho phép xử lý các thông tin cần thiết trong bất kỳ thời điểm nào. Các nội dung chi tiết được nêu tại Bản Điều khoản, Điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân đính kèm Thông báo này.

Quý Khách hàng nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các điều khoản, điều kiện tại Bản Điều khoản, Điều kiện về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đây.

Điều khoản và Điều kiện có thể được VRB sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. Bất kỳ sự sửa đổi nào sẽ được đăng tải trên Website của VRB: www.vrbank.com.vn và/hoặc các hình thức liên lạc khác theo quy định của VRB.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng. 

Trân trọng!

 
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga