VRB ĐƯỢC MOODY’S ĐÁNH GIÁ CÓ TRIỂN VỌNG ỔN ĐỊNH

Ngày 01/03/2021, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) được Moody’s xếp hạng tín nhiệm về tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn ở mức B2 , triển vọng ổn định.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's (Moody's Investors Service, Inc.) là một trong ba đơn vị lớn nhất thế giới, cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nghiên cứu và phân tích rủi ro. Moody’s vừa công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm cho VRB ở mức B2 - mức triển vọng ổn định cùng nhiều đánh giá tích cực trong lần đầu tiên thực hiện xếp hạng đối với VRB – định hạng tiền gửi dài hạn mức B2 và định hạng nhà phát hành dài hạn mức B2, phát triển ổn định.

Moody’s xếp hạng nhà phát hành dài hạn của VRB ở mức B2 dựa vào mức độ an toàn vốn cao, với tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN ở mức cao nhất so với các ngân hàng nội địa khác (tỷ lệ ở mức 19%, vào ngày 30/06/2020). Với tốc độ phát triển tín dụng dự kiến, trong vòng 12-18 tháng tới, tỷ lệ an toàn vốn vẫn được kỳ vọng ở mức cao trên thị trường. Ngoài ra, việc VRB hoạt động độc lập với hai Ngân hàng mẹ (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam & Ngân hàng Ngoại thương Nga), đã được Moody đánh giá cao và xếp hạng B2 với hạng mục tiền gửi dài hạn.

Năm 2020, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga đã hoàn thiện tái cơ cấu giai đoạn 2007 – 2020 đạt kết quả tốt với tỷ lệ nợ xấu giảm dưới 2%, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động; đồng thời VRB đã cơ bản hoàn thiện mô hình kiểm soát nội bộ và duy trì tỷ lệ an toàn vốn theo thông tư 41/2016/TT-NHNN. Trong hoạt động quản lý rủi ro, VRB tích cực triển khai việc áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn) và xây dựng khung Quản Lý Rủi Ro theo Hiệp ước Basel II.  

Bên cạnh việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn, VRB đã luôn sát cánh cùng doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 qua những chính sách giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và miễn giảm lãi, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới”. Năm 2020, VRB cũng được Hội Sở Hữu Trí Tuệ công nhận “Chương trình tín dụng dành cho Doanh Nghiệp Xuất Nhập Khẩu” thuộc top 20 Sản phẩm vàng Việt Nam với các điểm mạnh kết nối giao thương giữa Việt Nam và Liên Bang Nga, thủ tục nhanh gọn và chi phí tiết kiệm.

Năm 2020 là năm đầu tiên tham gia kỳ đánh giá xếp hạng tín nhiệm của Moody, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) đã được công nhận tốt và được khẳng định với mức uy tín tương đương các ngân hàng thương mại vốn nhà nước khác trên thị trường.
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga