Đối tượng khách hàng

- Là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam có tên trên Hợp đồng tín dụng hoặc Giấy đề nghị vay vốn dành cho cá nhân tại VRB, bao gồm:

  • Người vay hoặc Vợ/chồng của Người vay (là người hôn phối được nêu tên tại mục Người hôn phối và (có thể) ký tên trên Giấy đề nghị vay vốn)
  • Người đại diện (là người được nêu tên tại mục Người đại diện và ký tên trên Giấy đề nghị vay vốn)

- Có độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến đủ 65 tuổi tại ngày bắt đầu bảo hiểm.
- Không bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Phạm vi bảo hiểm

Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

Quyền lợi bảo hiểm

  • Khách hàng được hỗ trợ trả tiền lãi vay trong thời gian chờ xử lý hồ sơ khiếu nại với trường hợp tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, tối đa 60 ngày.
  • Số tiền bảo hiểm có thể lên đến 4 tỷ đồng đối với rủi ro tử vong do tai nạn và 200 triệu đồng đối với rủi ro tử vong do bệnh tật.
  • Trợ cấp chi phí nằm viện điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, tối đa lên tới 200.000 đồng/ngày, tối đa 30 ngày.
  • Trợ cấp mai táng phí: 1 triệu đồng/trường hợp.

Lợi ích

Phí bảo hiểm cạnh tranh với phương thức đóng phí linh hoạt
1
Thủ tục chi trả bồi thường nhanh chóng và đơn giản
2
Không yêu cầu thẩm định sức khỏe trước khi tham gia
3

Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm của 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tối đa 01 năm (365 ngày).

Phạm vi lãnh thổ

Lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện áp dụng

Khách hàng cá nhân vay vốn tại VRB

Hồ sơ đăng ký

Giấy yêu cầu bảo hiểm người vay vốn BIC Bình An

Giấy chứng nhận bảo hiểm

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga