Đối tượng bảo hiểm

Loại hình ngôi nhà được xây với mục đích để ở như chung cư, nhà liền kề, nhà khác…
 • Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân: Bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà và Phần tài sản bên trong ngôi nhà.
 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc: Bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà (không bao gồm Phần tài sản bên trong ngôi nhà).

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

 • Cháy, Sét đánh trực tiếp
 • Nổ
 • Giông, Bão, Lũ lụt
 • Vỡ hoặc Tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước
 • Va chạm bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc
 • Trộm cướp có sử dụng vũ lực
 • Chi phí dọn dẹp hiện trường (giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm)
 • Chi phí chữa cháy (giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm)
 • Chi phí thuê nhà sau tổn thất (giới hạn: 5% số tiền bảo hiểm và không quá 30 ngày).

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 • Cháy
 • Nổ

Số tiền bảo hiểm

 • Số tiền bảo hiểm tối thiểu 200 triệu đồng, tối đa 5 tỷ đồng
 • Số tiền bảo hiểm Phần tài sản bên trong ngôi nhà không quá 20% Số tiền bảo hiểm Phần vật chất ngôi nhà.
 • Số tiền bảo hiểm không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất.

Lợi ích

Ngôi nhà được bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm rộng, số tiền bảo hiểm lớn trong thời gian dài
1
Phí bảo hiểm hấp dẫn và cạnh tranh
2
Không yêu cầu đánh giá giá trị thực tế ngôi nhà
3

Thời hạn bảo hiểm

Theo yêu cầu của khách hàng, tối thiểu 01 năm, tối đa không quá 05 năm.

Điều kiện sử dụng

Ngôi nhà trên lãnh thổ Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Giấy yêu cầu bảo hiểm

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga