Thông báo thay đổi cách thức phân loại nợ thẻ tín dụng quốc tế VISA

12:34 | 26/10/2021

Kính gửi Quý khách hàng, 

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm Thẻ tín dụng quốc tế Visa VRB (Thẻ Visa).

VRB xin thông báo đến Quý khách hàng về việc quản lý dư nợ thẻ Visa như sau: Theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/07/2021 về việc Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các khoản nợ thẻ Visa sau ngày đến hạn thanh toán mà Quý khách hàng không thanh toán hoặc chưa trả đủ số tiền thanh toán tối thiểu sẽ bị ghi nhận là Nợ quá hạn. Việc phân loại nợ và xử lý nợ quá hạn sẽ được thực hiện theo Quy định trong Thông tư số 11/2021/TT-NHNN và các quy định có liên quan khác (nếu có). 
 
Thời gian áp dụng: từ tháng 10/2021.
 
Trân trọng thông báo,
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)./
 
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga