VRB phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cực hấp dẫn

Từ 19/11/2018 đến 31/12/2018, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) phát hành Chứng chỉ tiền gửi dài hạn (CCTG) bằng tiền Việt Nam đồng (VND) trên toàn hệ thống với tổng mệnh giá phát hành lên tới 700 tỷ đồng. Theo đó, nguồn tiền nhàn rỗi của các cá nhân, tổ chức sẽ sinh lời tối đa với mức lãi suất vô cùng hấp dẫn.

1. Tên sản phẩm:Chứng chỉ tiền gửi ghi danh
2. Đối tượng áp dụng
- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam và không hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(Chương trình không áp dụng với Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của Tổ chức tín dụng tại Việt Nam và nước ngoài)
3. Loại tiền: Đồng Việt Nam (VND)
4. Mệnh giá tối thiểu
- Đối với khách hàng cá nhân: 10 triệu đồng
- Đối với khách hàng tổ chức: 50 triệu đồng
5. Thời hạn của CCTG: 24 tháng
6. Lãi suất huy động:
8.1%/năm
7. Phương thức phát hành: Trực tiếp
8. Cơ sở tính lãi: Tính theo số ngày thực tế trên cơ sở năm là 365 ngày
9. Phương thức trả lãi: Trả lãi 01 lần khi đến hạn thanh toán
10. Thanh toán GTCG
- Tiền gốc được thanh toán 01 lần cho khách hàng tại thời điểm khách hàng đến bán CCTG (bản gốc) cho VRB và không sớm hơn ngày đáo hạn của CCTG.
- Tiền lãi được trả 01 lần khi đến hạn thanh toán
(Nếu ngày thanh toán gốc, lãi trùng vào ngày nghỉ theo quy định, việc thanh toán được chuyển sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo và khách hàng vẫn được hưởng lãi suất trong hạn của CCTG đối với những ngày nghỉ).
- Sản phẩm CCTG không cho phép quay vòng. Sau ngày đáo hạn của CCTG, nếu khách hàng không đến thanh toán CCTG thì toàn bộ gốc và lãi của khách hàng sẽ được VRB giữ hộ và được hưởng lãi suất huy động vốn không kỳ hạn theo biểu lãi suất VRB công bố tại thời điểm khách hàng đến thanh toán CCTG.
- Gốc và lãi của CCTG được thanh toán tại mọi điểm giao dịch của VRB
- CCTG không áp dụng thanh toán trước hạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD của VRB hoặc Hotline (miễn phí) 1800 6656.

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga