Thông báo tổ chức đấu giá tài sản của Công ty TNHH Minh Phúc

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) trân trọng thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên tài sản: Máy móc thiết bị nhà máy bột nhẹ của Công ty TNHH Minh Phúc
- Địa chỉ tài sản: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Giá khởi điểm: 18.202.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám tỷ, hai trăm linh hai triệu đồng chẵn)

2. Tên tài sản: Lợi thế quyền thuê và Công trình xây dựng trên đất của Công ty TNHH Minh Phúc
- Địa chỉ tài sản: Thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
- Giá khởi điểm: 14.871.000.000 (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn)

3. Thông tin nộp hồ sơ:
- Thời hạn nộp hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày thông báo;
- Địa điểm nộp hồ sơ: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Đầu mối liên hệ: Ông Đỗ Huy Công (Email: congdh@vrbank.com.vn; SĐT: 0942 369 677)

4. Các thông tin liên quan khác: chi tiết xem tại đây

Trân trọng thông báo,
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga