VRB tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Hà Đông

Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (VRB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:
Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất 
- Số lượng: 01
- Địa chỉ tài sản: Tòa nhà CT1, khu nhà ở và trung tâm thương mại Hà Đông, Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội
- Giá khởi điểm: 45.645.600.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

2. Thời hạn nộp hồ sơ:
Thời hạn nộp hồ sơ trực tiếp là 07 ngày kể từ ngày thông báo (hồ sơ nộp theo đường bưu điện được tính theo dấu bưu điện, với điều kiện VRB phải nhận được trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:
- Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga; Địa chỉ: Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đầu mối liên hệ: Ông Đỗ Huy Công (Email: congdh@vrbank.com.vn; SĐT: 0942 369 677)

 4. Tiêu chí lựa chọn
Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng tiêu chí sau đây:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm.
- Có tối thiểu 03 đấu giá viên

5. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp.
- Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm.
- Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 4 Thông báo này, các cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có)

* Lưu ý:
- Hồ sơ đăng ký mặc nhiên hết hiệu lực trong trường hợp tổ chức đấu giá không được đấu giá theo quy định của pháp luật.
- VRB sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, VRB không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

 
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga