VRB tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử hữu Sàn thương mại tại Trung tâm thương mại phường Hà Cầu tại quận Hà Đông

Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga (VRB) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Thông tin tài sản:
Tên tài sản: Quyền sở hữu sàn thương mại Tầng 1 (tầng G)
- Mục đích sử dụng: Câu lạc bộ thể dục, phòng tập, Aerobic/Yoga
- Địa chỉ tài sản: Khu nhà ở Trung tâm thương mại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội
- Diện tích: 721,1m2
- Giá khởi điểm: 37.794.556.800 đồng (Ba mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tư triệu, năm trăm năm mươi sáu nghìn, tám trăm đồng).

2. Địa điểm nộp hồ sơ:
Từ 08h00 ngày 30/10/2023 đến 16h00 ngày 27/11/2023 (Trừ ngày Thứ 7, Chủ nhật) trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh VNA, số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

3. Tiền đặt trước: 7.550.000.000 đồng (Bảy tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng!
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga