Quy định

            1. Quy trình nhận, chi trả tiền gửi có kỳ hạn giữa VRB và khách hàng:

1.1 Thủ tục gửi tiền gửi có kỳ hạn:

· Các mẫu biểu khi gửi tiền:

- Giấy yêu cầu gửi tiền hoặc Giấy nộp tiền mặt + Ủy nhiệm chi

- Thỏa thuận khung tiền gửi có kỳ hạn (dành cho khách hàng cá nhân);

- Hoặc các mẫu biểu khác tùy theo quy định cụ thể của từng sản phẩm tiền gửi đặc thù.

· Thủ tục gửi tiền:

- Người gửi tiền phải trực tiếp đến điểm giao dịch của VRB và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền. Trường hợp gửi tiền gửi có kỳ hạn chung, tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình. Trường hợp gửi tiền thông qua người đại diện theo pháp luật/người giám hộ, người này phải xuất trình: Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp/người giám hộ của người gửi gửi tiền, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện hợp pháp/người giám hộ, Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền.

- Trường hợp khách hàng chưa có hồ sơ thông tin khách hàng tại VRB (chưa mở CIF), khách hàng đăng ký thông tin giao dịch tại VRB theo biểu mẫu được cung cấp để VRB kiểm tra đối chiếu thông tin của khách hàng theo quy định về luật phòng chống rửa tiền và quy định tuân thủ FATCA, đối tượng được phép gửi tiền có kỳ hạn.

- Trường hợp người gửi tiền đủ điều kiện gửi tiền có kỳ hạn, Cán bộ ngân hàng giới thiệu quy định của sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn và hướng dẫn khách hàng lập Giấy yêu cầu gửi tiền, nộp tiền vào tài khoản thanh toán và thực hiện gửi tiền gửi có kỳ hạn từ tài khoản thanh toán của người gửi tiền.

- Cán bộ ngân hàng kiểm tra đề nghị của người gửi tiền về thông tin, chữ ký của người gửi tiền, yêu cầu về sản phẩm. số tiền, loại tiền, kỳ hạn gửi, phương thức nhận gốc và lãi.

- Cán bộ ngân hàng thực hiện hạch toán mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên hệ thống, in chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn chuyển cho người có thẩm quyền của VRB ký và đóng dấu, giao Chứng nhận tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cho người gửi tiền.

1.2 Thủ tục chi trả tiền gửi có kỳ hạn tại điểm giao dịch của VRB:

· Các mẫu biểu khi chi trả tiền gửi:

Giấy đề nghị rút tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn kiêm giấy lĩnh tiền mặt, Giấy lĩnh tiền mặt hoặc các mẫu biểu đặc thù của từng sản phẩm tiền cụ thể quy định.

· Thủ tục chi trả tiền gửi:

- Khách hàng – Người gửi tiền thực hiện các bước:

+ Xuất trình Chứng nhận tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Hợp đồng tiền gửi tại quầy.

- Xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền, của tất cả người gửi tiền chung (đối với tài khoản tiền gửi chung có kỳ hạn).Trường hợp chi trả thông qua người đại diện pháp luật/ người giám hộ hoặc người được ủy quyền các đối tượng này cần xuất trình hồ sơ chứng minh tư cách đại diên, giấy tờ xác minh thông tin người gửi tiền và các đối tượng này, Giấy ủy quyền.

- Nộp giấy Đề nghị rút tiền gửi/ tiết kiệm có kỳ hạn có chữ ký đúng với mẫu chữ ký đã đăng ký tại VRB.

- Cán bộ VRB đối chiếu thông tin người gửi tiền, thông tin người đại diện, người ủy quyền, thông tin trên chứng nhận tài khoản tiền gửi, chữ ký trên giấy rút tiền đảm bảo chính xác các thông tin lưu tại VRB.

- Sau khi hoàn thiện các bước trên Chi nhánh thực hiện việc chi trả đầy đủ gốc. lãi tiền gửi có khách hàng.
2. Biện pháp tra cứu thông tin

VRB cung cấp các phương tiện kiểm tra thông tin về trạng thái, kỳ hạn, số dư tiền gửi có kỳ hạn thông qua bất kỳ chi nhánh nào của VRB hoặc qua kênh điện tử như Internet Banking, Mobile Banking.

3. Xử lý đối với các trường hợp nhàu nát, rách, mất Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn:

- Đối với trường hợp nhàu nát, rách Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn: VRB sẽ thực hiện thu lại Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn bị nhàu nát, rách và cấp lại Chứng nhận tiền gửi theo yêu cầu của khách hàng.

- Đối với trường hợp mất Chứng nhận tài khoản tiền gửi có kỳ hạn:

+ Khi mất Chứng nhận tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, Khách hàng phải thông báo ngay cho Chi nhánh, Phòng giao dịch của VRB gần nhất và khai báo theo mẫu Giấy báo mất Chứng nhận tiền gửi của VRB.

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:

- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: vrbhotline@vrbank.com.vn

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga