Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
CHI NHÁNH VRB ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Phòng ban tuyển
  • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Đà Nẵng
Đà Nẵng
10/07/2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THƯ KÝ TỔNG HỢP
Phòng ban tuyển
  • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
  • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
23/05/2017
NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT NGA – CHI NHÁNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Phòng ban tuyển
  • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
  • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
03/31/2017
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga