Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hoà
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
27/07/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
25/07/2018
Tuyển dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch (Hà Nội)
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
01/08/2018
Tuyển dụng Giao dịch viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
HCM
25/07/2018
Tuyển dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/04/2018
Tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/04/2018
Tuyển dụng tại Chi nhánh Sở Giao dịch (Hà Nội)
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
25/03/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
31/03/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
23/03/2018
Thông báo tuyển dụng QLRR tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
20/03/2018
Tuyển dụng Giao dịch viên làm việc tại TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
HCM
25/07/2018
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga