Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
10/03/2018
Thông báo tuyển dụng CNTT tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/01/2018
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh năm 2018 tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
25/12/2017
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh năm 2018 tại Chi nhánh thành phố Hồ Chi Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
31/03/2018
Thông báo tuyển dụng thực tập sinh 2018 tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
25/12/2017
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Vũng Tàu
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
29/12/2017
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
05/12/2017
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
30/11/2017
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
30/11/2017
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở chính & Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
27/09/2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
30/08/2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI HỘI SỞ CHÍNH
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
30/06/2017
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga