Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng cán bộ tại VRB Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
20/04/2021
Thông báo tuyển dụng cán bộ Trung tâm Thẻ tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
11/04/2021
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội Sở Chính và Sở Giao Dịch
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
28/03/2021
Thông báo tuyển dụng tại VRB Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
31/03/2021
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Phòng QLRR
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
31/12/2020
Thông báo tuyển dụng cán bộ Văn Phòng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
26/11/2020
Thông báo tuyển dụng tại VRB Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
30/11/2020
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
30/11/2020
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
18/10/2020
Thông báo tuyển dụng cán bộ cấp cao Giám đốc Trung tâm thẻ tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
10/10/2020
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Phòng QLRR
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
13/09/2020
Thông báo tuyển dụng tại VRB Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
31/08/2020
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga