Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Thẻ tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/03/2019
Thông báo tuyển dụng cán bộ QHKH tại Chi nhánh Sở Giao Dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo tuyển dụng tập trung tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/03/2019
Thông báo tuyển dụng cán bộ IT tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/03/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
15/04/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị hệ thống CNTT tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
10/01/2019
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng Kế toán
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
18/01/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên QHKH và Giao dịch viên tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
31/12/2018
Thông báo tuyển dụng cán bộ lái xe tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
20/12/2018
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính và Chi nhánh Sở giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
05/12/2018
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
15/11/2018
Thông báo tuyển dụng tại Hội Sở Chính & Chi nhánh Sở giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
16/09/2018
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga