THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TẠI CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - THÁNG 1/2024

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) trân trọng thông báo về Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại Chi nhánh Khánh Hòa (tháng 1/2024) như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 91
3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có)

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn): Chi tiết xem tại đây

Trân trọng thông báo,
Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga